ระบบการทำงานของแผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์กระดูกและข้อ ในแง่มุมของการเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลคนไข้ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมของทีมสหสาขาภายใต้การรักษาของ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ผ่านคำบอกเล่าของ

พว. ชนัญชิตา จูถนอม ผู้จัดการแผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ-ศัลกรรมทั่วไป

คนไข้ คือ ศูนย์กลางของการดูแลรักษา

เมื่อคนไข้นัดเข้ารับการตรวจรักษากับศ.นพ.กีรติ แผนก OPD ของเราจะจัดทำระบบนัด และก่อนถึงวันตรวจจะมีการโทรแจ้งเตือนการมาพบแพทย์ และแจ้งช่วงเวลาที่ให้เข้ามารับการตรวจ เพื่อคนไข้จะได้ไม่ต้องมีระยะเวลาในการรอตรวจ เนื่องจากคุณหมอออกตรวจเฉพาะในวันหยุดราชการประกอบกับมีคนไข้ต้องการเข้ารับการตรวจรักษาเป็นจำนวน เรียกว่ากว่า 100 คน ต่อวันเลยทีเดียว การจัดระบบคิวเพื่อไม่ให้คนไข้ต้องรอจึงมีความสำคัญอย่างมาก

ดูแลทุกรายละเอียด

สำหรับคนไข้ที่ตัดสินใจผ่าตัดและนัดวันผ่าตัดกับทีม Nurse case ทีม OPD ของเรานับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำหน้าที่ประเมินความพร้อมในการผ่าตัดของ เพราะคนไข้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เมื่อมีการประเมินเบื้องต้นแล้ว เราจะส่งต่อให้คนไข้เข้ารับการปรึกษากับอายุรแพทย์หัวใจ และในบางกรณีอาจต้องปรึกษาเพิ่มเติมกับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้เรายังให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมกับคนไข้ก่อนการผ่าตัด เช่น การให้น้ำยาสำหรับฟอกตัวอาบน้ำ สระผม เพื่อเตรียมความพร้อมของผิวหนัง เพื่อป้องกันการติดเชื้อของแผลผ่าตัด

ทั้งนี้ หน้าที่การดูแลคนไข้ของทีม OPD จะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหลังผ่าตัด เมื่อแพทย์นัดตรวจติดตามอาการร่วมกับการเปิดแผล เพื่อทำแผลและดูลักษณะแผลว่าเป็นเช่นไร เวลาที่มีการนัดตัดไหม และการตรวจตามดุลพินิจของแพทย์

ความภูมิใจในการทำงาน

สำหรับการทำงานของแผนก OPD และเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาที่ดูแลคนไข้ผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม เราภาคภูมิใจในการบริการที่ได้มอบให้กับคนไข้ โดยเฉพาะส่วนของการเข้าพบแพทย์ ที่สามารถบริหารจัดการให้คนไข้ที่มีจำนวนมากไม่ต้องมีระยะเวลารอคอยในการตรวจ และอีกประการสำคัญ คือ เราให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด โดยมีการทบทวนคำสั่งแพทย์อย่างละเอียด เคร่งครัดและรอบครอบในหลายๆ ครั้ง เนื่องจากคนไข้ที่ผ่าตัดกลุ่มนี้มีความเสี่ยงในการผ่าตัด ด้วยอายุที่มาก มีโรคประจำตัว และมีการรับประทานยาหลายชนิดร่วมกัน จึงต้องใส่ใจทุกรายละเอียดเป็นอย่างมาก

หัวใจหลักสำคัญที่ทำให้ทีม OPD ทุกคนพร้อมที่จะดูแลให้บริการคนไข้ เพราะเรามองว่าเราคือส่วนหนึ่งของทีมแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ก็มีความสุข ภูมิใจเมื่อเห็นคนไข้หาย เพราะเรามีโอกาสเห็นคนไข้ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีความทรมานจากโรคเมื่อครั้งมารับการตรวจ และได้เห็นคนไข้กลับมามีสุขภาพที่ดีภายหลังผ่าตัด ช่วยเหลือตัวเองได้ จึงทำให้เรามีความสุข มีพลังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการดูแลคนไข้ทุกๆ คนให้ได้มีโอกากลับมามีความสุขในการใช้ชีวิตอีกครั้ง

ทำงานด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ทีม OPD ทุกคนที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ต่างชื่นชมในการทำงานของของคุณหมอ เพราะนอกจากความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาคนไข้แล้ว กับทีมงานท่านมีความเป็นกันเอง น่ารัก และให้เกียรติกับทีมเสมอ ไม่มีการแบ่งชั้นว่าท่านเป็นหมอและคนอื่นเป็นพยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาล ทุกคนจึงทำงานด้วยความสุข และสบายใจในการทำงาน

สถาบันผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โรงพยาบาลพญาไท 3

Start typing and press Enter to search