ผู้หญิงทุกคนฟังไว้ โรคในโพรงมดลูกมักอันตราย เพราะความเขินอายเป็นเหตุ

เป็นที่ทราบกันดีว่า เพศหญิงจะมีความเสี่ยงกับอาการป่วยหลายอย่างมากกว่าเพศชาย

Start typing and press Enter to search