การผ่าตัดข้อสะโพก รูปแบบใหม่ ลดอาการปวด กลับมาเดินได้ในแบบที่ตั้งใจ

อาการข้อสะโพกอักเสบ เสื่อม ปวดข้อสะโพกมักเกินขึ้นตามอายุ เมื่อเข้าสู่วัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

ก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม” ต้องรู้ ลดเสี่ยง“ข้อเข่าเทียมเสื่อมเร็ว”

ปัจจุบันพบผู้เจ็บป่วยจากภาวะ “ข้อเข่าเสื่อม” เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และในขณะเดียว

Start typing and press Enter to search