เมื่ออยู่ในช่วงระหว่างการทำ ICSIสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่ ?

สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ แต่ควรระมัดระวังในช่วงการกระตุ้นไข่ เนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นเวลาที่มีความเสี่ยงที่ไข่อาจตกลงมาได้ ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้น ควรใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ

การทำ ICSI มีโอกาสเป็นฝาแฝดไหม ?

การย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกมากกว่า 1 ตัวถ้ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น ก็สามารถมีโอกาสตั้งครรภ์แฝดได้มากขึ้น

ผ่านการทำหมันแล้วทำ ICSI ได้ไหม?

สามารถทำได้ การทำ ICSI สามารถทำได้โดยไม่ต้องแก้หมัน เพราะกระบวนการตั้งครรภ์โดยการทำเด็กหลอดแก้ว ไม่ต้องอาศัยการปฎิสนธิในท่อนำไข่แต่จะนำไข่และอสุจิมาปฏิสนธินอกร่างกาย และฉีดตัวอ่อนกลับเข้าไปฝังตัวในมดลูกทำให้สามารถเกิดการตั้งครรภ์ได้

สรุป

การทำอิ๊กซี่ (ICSI) ถือเป็นทางเลือกที่ได้ ในการแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก ช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์สำเร็จมากกว่าวิธีอื่น ๆ มีความปลอดภัยสูงเมื่ออยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์

ผู้ที่กำลังประสบปัญหามีบุตรยาก ควรรีบเข้ามาปรึกษาแพทย์และทำการตรวจเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดภาวะดังกล่าว เพื่อให้แพทย์แนะนำแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับคู่สมรสแต่ละคู่ได้

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Excellence Fertility Center)
โทร. 02-467-1111 ต่อ 3266-3267

Start typing and press Enter to search