กุมารแพทย์ด้าน โรคผิวหนังในเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 2543
  • วุฒิบัตรตจวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี 2548
  • อนุมัตรบัตร เวชศาสตร์ครอบครัว 2545

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

  • การศึกษาจำนวน mast cell ในน้ำมูกของผู้ป่วยที่เป็นจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎ
  • การศึกษา Mastocytosis ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชีนีในเวลา 10 ปี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชีนี

Start typing and press Enter to search