สำหรับการฝากครรภ์ จะมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
หากมีการเจาะเลือดร่วมด้วย ราคาประมาณ 10,000 บาท/ครั้ง

สำหรับการเริ่มต้นฝากครรภ์นั้น ปกติจะแนะนำให้เริ่มฝากครรภ์เมื่อเห็นตัวทารกและเสียงหัวใจทารก โดยเฉลี่ยจะแนะนำให้เริ่มฝากครรภ์ครั้งแรกที่อายุครรภ์ 11-12 สัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีภาวะทารกเสียชีวิตในครรภ์ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในช่วงอายุครรภ์ก่อน 10 สัปดาห์ หรือภาวะท้องลม(การตั้งครรภ์ที่ไม่มีตัวเด็ก) ที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้

Start typing and press Enter to search