การขลิบ แบบ Stapler Circumcision เป็นวิธีการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายสำหรับผู้ที่มีปัญหาอาการติดเชื้อ หนังหุ้มปลายผิดปกติ ผู้ที่ต้องการขลิบเพื่อสุขอนามัย หรือสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นต้น การขลิบแบบไร้เลือดเป็นวิธีที่เจ็บน้อย ใช้เวลาไม่นาน และสามารถช่วยลดผลข้างเคียงในการขลิบได้ดีกว่าการขลิบแบบทั่วไป

การขลิบ แบบ Stapler Circumcision เป็นวิธีการขลิบด้วยเครื่องมือที่สามารถห้ามเลือดได้ทำให้เลือดไม่ไหลระหว่างทำการขลิบ ใช้เวลาไม่นานเพียง 15 นาทีเท่านั้น และยังลดโอกาสติดเชื้อ นอกจากนี้การขลิบแบบไร้เลือดยังใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน แผลจากการขลิบดูดีกว่าการขลิบแบบอื่น และเจ็บน้อยกว่าการขลิบแบบธรรมดา

ส่งผลกระทบกับอวัยวะเพศไหม /เจ็บไหม

 • ไม่สงผลกระทบ ต่ออวัยวะเพศ
 • เจ็บน้อยกว่าการขลิบด้วยวิธีปกติ

ทำไมต้องขลิบ Stapler Circumcision

 • เจ็บน้อยกว่า 
 • พักฟื้นน้อยกว่า
 • เสียเลือดน้อย

เหมาะสำหรับใคร

 • เพศชาย อายุ 4 ปีขึ้นไป
 • สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม 
 • ผู้ที่มีความผิดปกติของหนังหุ้มปลาย
 • ความพอใจส่วนบุคคล
 • ต้องการดูแลรักษาแความสะอาดให้ง่ายขึ้น
 • หนังหุ้มปลายไม่ปิดหรือเปิดลำบาก
 • มีการอักเสบหรือ แผลที่หนังหุ้มปลาย
 • โรคที่หนังหุ้มปลาย เช่น หูดหรือเนื้องอก

ข้อดีของการขลิบ Stapler Circumcision

 1. แก้ไขภาวะหนังหุ้มปลายผิดปกติดังกล่าวข้างต้น
 2. ดูแลรักษาความสะอาดได้สะดวกขึ้น 
 3. ลดอัตราการเกิดมะเร็งอวัยวะเพศหรือการติดเชื้อ HIV

วิธีการรักษา

 1. ใช้ยาชาเฉพาะที่โดยการฉีดเข้าผิวหนัง ไม่ได้ฉีดเข้าโครงสร้างของอวัยวะเพศโดยตรง
 2. ใช้เครื่องมือที่ทำการตัด และเย็บหนังหุ้มปลายในครั้งเดียวกันทำให้เสียเลือดน้อยหรือไม่เสียเลือดเลยและบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อย

การดูแลหลังการรักษา

หากไม่พบความผิดปกติหลังทำการขลิบไร้เลือดแผลจะแห้งภายใน 1 อาทิตย์ และสามารถโดนน้ำได้ตามปกติ แต่ในช่วง 3 วันแรกไม่ควรให้แผลสัมผัสน้ำ ควรรีบเช็ดให้แห้งทันที หลังจากนั้นแผลจะค่อย ๆ หายเป็นปกติ และพร้อมมีเพศสัมพันธ์ได้ภายใน 2 เดือน ถ้าหากมีอาการผิดปกติ เช่น แผลมีหนองหรือเลือดไหล แผลมีอาการบวมควรเข้าพบแพทย์ทันที

เห็นได้ว่าประโยชน์ของการขลิบไร้เลือดมีอยู่หลายประการ และเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่ต้องการขลิบหนังหุ้มปลาย

สามารถฝากคำถามหรือปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่านชายได้ที่ Clinic Connect https://pt3telecare.phyathai.com/

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

  ชื่อ

  นามสกุล

  Email

  เบอร์โทร

  ข้อความ

  Start typing and press Enter to search