ศูนย์ โรคเลือดและมะเร็งในเด็ก รพ.พญาไท 3

บริการ

การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆมีความผิดปกติของสารหรือความผิดปกติของปัจจัยต่อการแข็งตัวของเลือดและโรคมะเร็งชนิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งของกล้ามเนื้อลาย และโรคซีดจากสาเหตุต่างๆ เช่น  โรคซีด thalassemia และ Anemia รวมถึงโรคที่มีการแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติ เช่น โรค hemophilia และ factor  VII deficiency เป็นต้น ให้บริการด้านการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดชนิดต่างๆรวมถึงความผิดปกติของสารที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดและโรคมะเร็งชนิดต่างๆในเด็กที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือด

กลุ่มเลือดที่ให้การดูแลรักษา

  • โรคเลือดจางจากพันธุกรรม ธาลัสซิเมีย
  • โรคเลือดจางจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขาดสารอาหาร ขาดธาตุเหล็ก
  • โรคเลือดที่ออกง่ายหยุดยาก เช่น โรคฮีโมฟิเลีย , factor VII deficiency
  • ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ

กลุ่มโรคมะเร็งในเด็ก

  • มะเร็งเม็ดเลือดขาว
  • มะเร็งไต
  • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  • มะเร็งของกล้ามเนื้อลาย
  • มะเร็งจอประสาทตา
  • มะเร็งตับ

Start typing and press Enter to search

ศูนย์โรคติดเชื้อในเด็ก รพ.พญาไท 3ศูนย์โรคหัวใจในเด็ก รพ.พญาไท 3