ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

บริการ

  • ปรึกษาปัญหาพฤติกรรมและพัฒนาการในเด็กปรกติ แนวทางการเลี้ยงดู ส่งเสริมศักยภาพเด็ก
  • ตรวจวินิจฉัยและประเมินพัฒนาการเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า, เด็กพิเศษ
  • ประเมินและให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
  • ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเด็กโดย กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น   นักฝึกพูด   นักกิจกรรมบำบัด   นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

Start typing and press Enter to search

ศูนย์ต่อมไร้ท่อ โรคอ้วนและการเจริญเติบโตในเด็ก รพ.พญาไท 3คลินิกโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 3