ศูนย์โรคหัวใจในเด็ก รพ.พญาไท 3

บริการ

ให้บริการดูแล ตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อ หรือ ด้านฮอร์โมนต่างๆ ได้แก่ เด็กที่มีภาวะต่อมธัยรอยด์ทำงานผิดปกติ, เด็กที่มีภาวะต่อมอะดรีนอลผิดปกติ โรคคอพอก โรคต่อมหมวกไต โรคอ้วนในเด็ก หรือ เบาหวานในเด็ก โรคเบาจืด การเจริญเติบโตช้า เด็กตัวเล็ก เลี้ยงไม่โต หรือเตี้ย ขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต โรคกระดูกอ่อน มีความผิดปกติของแคลเซียมและกระดูก อวัยวะเพศกำกวม อวัยวะเพศชายเล็กกว่าปกติ อัณฑะไม่เคลื่อนลงถุงอัณฑะ เด็กที่เข้าสู่ภาวะหนุ่มสาวช้าและเร็วกว่าปกติ

Start typing and press Enter to search

ศูนย์โรคหัวใจในเด็ก รพ.พญาไท 3ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รพ.พญาไท 3