ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

บริการและการรักษา

  • ให้คำปรึกษาผู้ป่วยเด็กเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ เช่น  ทานอาหารยาก  โรคอ้วน  ท้องผูกเรื้อรัง  ท้องเสียเรื้อรัง   ปวดท้อง  กรดไหลย้อน  อาเจียนเรื้อรัง  เลือดออกในทางเดินอาหาร  กลืนสิ่งแปลกปลอม ตับอักเสบ  ตับอ่อนอักเสบ  เป็นต้น
  • การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น และ ลำไส้ใหญ่
  • การตรวจการทำงานของตับ
  • การตรวจหาสาเหตุของตับอักเสบเช่น ไวรัสตับอักเสบเอ  ไวรัสตับอักเสบบี  โรคไขมันพอกตับ  เป็นต้น
  • การตรวจอุจจาระ เพื่อดูภาวะการติดเชื้อในทางเดินอาหาร หรือภาวการย่อยไขมันผิดปกติ
  • การตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการอักเสบ เกิดแผลที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น (เชื้อ Helicobacter Pylori)

Start typing and press Enter to search

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รพ.พญาไท 3