รู้หรือไม่ !! คุณแม่ทุกคนมีความเสี่ยง ที่ลูกในครรภ์ จะเป็นดาวน์ซินโดรม ตรวจคัดกรองทารกดาวน์ โดยการเจาะเลือดมารดา เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ ปลอดภัย และลดภาระแทรกซ้อนจากการเจาะน้ำคร่ำ

ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม NIPT

หมายเหตุ

  1. การตรวจคัดกรองทารกดาวน์ เป็นการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงไม่ใช่การตรวจวินิจฉัย
  • กรณีที่ผลการตรวจเป็นบวก ต้องทำการวินิจฉัยโดยการเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโคโมโซมของทารก
  • กรณีที่ผลการตรวจเป็นลบ ไม่ได้แปลว่าทารกปกติ 100%
  1. การตรวจคัดกรองนี้ จะหาความเสี่ยง ของความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่ 13,18,21 และโครโมโซมเพศ x,y เป็นหลัก
  2. ในกรณีที่พบความผิดปกติของทารกจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ให้พิจารณาทำการตรวจวินิจฉัยแทนการตรวจคัดกรอง
  3. การตรวจคัดกรองนี้ จะให้ประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับการตั้งครรภ์ทารกเดี่ยว สำหรับการตั้งครรภ์ทารกแฝดให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแล เพื่อพิจารณาการตรวจคัดกรองที่เหมาะสม
  1. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดนไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. สำหรับผู้รับบริการชาวไทย

Start typing and press Enter to search