หลายครั้งที่พ่อแม่สังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างของลูกและกังวลว่าลูกจะเป็นเพศหลากหลาย เช่น เด็กผู้ชายชอบแต่งหน้า เอาผ้าเช็ดตัวมาแต่งตัวเป็นเอลซ่า เด็กผู้หญิงชอบเล่นหุ่นยนต์ จึงพาเด็กมาปรึกษาจิตแพทย์เด็กเพื่อประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูก สิ่งที่หมอจิตแพทย์เด็กจะช่วยเหลือ คือการประเมินความชอบความสนใจของเด็ก เพราะเพศหลากหลายไม่ใช่ความผิดปกติแต่เป็นการแสดงออกถึงสิ่งที่เด็กชอบและสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศที่แตกต่างกัน หากพบว่าเด็กมีแนวโน้มที่จะเป็นเพศหลากหลาย จิตแพทย์เด็กจะช่วยให้ครอบครัวและสังคมของเด็กยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็น เพื่อช่วยให้เด็กปรับตัวได้และลดการเกิดปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากการไม่ยอมรับของสังคมโดยเฉพาะครอบครัว

คำถามที่พบบ่อย

  1. เราสามารถเปลี่ยนลูก LGBTQS ให้ตรงกับเพศสภาพคืนได้ไหม

ตอบ: เป็นเรื่องที่ยากมากและถ้าพ่อแม่ต้องการเปลี่ยน ลูกอาจจะได้รับผลกระทบทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ลูกไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่บ้าน เกิดความเครียดการกดดัน ซึ่งอาจนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้

  1. พ่อแม่จะสามารถช่วยลูกอย่างไรได้บ้าง

ตอบ: พ่อแม่เป็นคนสำคัญสำหรับเด็กกลุ่มนี้ในการช่วยให้เด็กปรับตัว และเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นได้  การที่พ่อแม่ยอมรับและเข้าใจเด็ก จะเป็นเกราะสำคัญทางจิตใจที่มั่นคง ให้เด็กปรับตัวกับสังคมภายนอกเช่น โรงเรียน ซึ่งอาจมีบางคนไม่ยอมรับ หรือ บูลลี่(รังแก)เด็กกลุ่มนี้  พ่อแม่ช่วยให้กำลัง แนะวิธีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ความมั่นใจว่าความแตกต่างเป็นสิ่งปกติ ทุกคนสามารถมีเอกลักษณ์ของตนเอง

  1. เราจะสอนเด็กๆคนอื่นให้ยอมรับความแตกต่างได้อย่างไร

ตอบ : เริ่มจากที่บ้านหากเด็กมีพี่น้อง ไม่จำเป็นที่จะต้องให้ของเล่น หรือซื้อเสื้อผ้าให้เด็กเหมือนกัน, กิจกรรมหรือความชอบของเด็กๆไม่ต้องระบุเพศ เช่น เด็กผู้หญิง ต้องเล่นตุ๊กตา ชอบสีชมพู เล่นเป็นเจ้าหญิง ต้องไว้ผมยาว , เด็กผู้ชายต้องเล่นหุ่นยนต์ ชอบสีฟ้า เล่นเป็นเจ้าชาย ต้องไว้ผมสั้น เป็นต้น ใครชอบอะไรสนอะไรสามารถทำได้เลย

พญ.ถิรพร ตั้งจิตติพร
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รพ.พญาไท 3

Start typing and press Enter to search