“การแยกกักตัวที่บ้าน” หรือ Home Isolation เป็นมาตรการ

ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ อายุน้อยกว่า 60 ปี มีสุขภาพแข็งแรง สามารถอยู่คนเดียวหรือมีห้องแยกให้อยู่คนเดียวได้ ทั้งนี้จะมีแพทย์เฝ้าติดตามอาการเพื่อการให้ยา รักษา และวินิจฉัยว่าหายดีแล้ว ซึ่งจะใช้เวลากักตัวประมาณ 14 วัน

Start typing and press Enter to search