เพื่อชาวฝั่งธนฯ หายใจได้เต็มปอด ศูนย์สุขภาพปอด โรงพยาบาลพญาไท 3

เพื่อชาวฝั่งธนฯ หายใจได้เต็มปอด

ศูนย์สุขภาพปอด โรงพยาบาลพญาไท 3

ในความเป็นจริงแล้ว “โรคปอด” หรือ “โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ” ถือเป็นโรคอันตรายร้ายแรงอันดับต้นๆ ของคนไทย ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปัญหามลภาวะเป็นพิษที่รุนแรงขึ้น และโรคปอดหลายๆ ชนิดก็เป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่ระบาดได้ง่าย แต่ทั้งนี้ ความตระหนักในความอันตรายของโรคปอดในผู้คนนั้นยังถือว่าน้อยกว่าโรคร้ายอื่นๆ อย่างโรคมะเร็ง โรคหัวใจ จึงยิ่งทำให้สถิติจำนวนผู้ป่วยโรคปอดมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งด้วยความตระหนักถึงอุบัติการณ์ของโรคปอดในปัจจุบันนี้เอง

โรงพยาบาล พญาไท 3 จึงได้ดำเนินการวางแผนที่จะเปิดให้บริการ Healthy Lung Center หรือ ศูนย์สุขภาพปอด ครบวงจร เพื่อช่วยให้คนไทยโดยเฉพาะในย่านฝั่งธนฯ ห่างไกล หายห่วง และหายขาดจากอันตรายโรคปอดกันมากขึ้น

ศูนย์สุขภาพปอด โรงพยาบาลพญาไท 3

ศูนย์สุขภาพปอด เพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

ศูนย์รวมนวัตกรรมการรักษา เพื่อแก้ปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ

วัตถุประสงค์ของศูนย์สุขภาพปอดโรงพยาบาลพญาไท 3 นั้น เกิดขึ้นมาเพื่อ 3 เหตุผลสำคัญ ได้แก่

 1. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย และการเกิดโรคระบาด
 2. บำบัด รักษา เยียวหา ทุกปัญหาของโรคระบบทางเดินหายใจให้หายขาด
 3. ให้ความรู้ คำแนะนำ และคำปรึกษา เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ เพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคระบบทางเดินหายใจมากขึ้น

เนื่องด้วยโรคระบบทางเดินหายใจนั้น เป็นโรคที่มักจะไม่ค่อยมีอาการแสดงรุนแรง เป็นโรคเงียบที่แฝงตัวอยู่ในร่างกายคนเราแบบสะสมและรอวันแสดงอาการในระยะท้ายของโรค รวมถึงยังเป็นโรคเรื้อรัง ที่บ่อยครั้งก็รักษาหายขาดยาก ศูนย์สุขภาพปอดโรงพยาบาลพญาไท 3 จึงถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะ โดยจะมีการตรวจคัดกรองพิเศษอย่างละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาที่แม้จะไม่ได้มารักษาโรค ก็สามารถมาขอความรู้และคำแนะนำได้ หากพบอาการผิดสังเกตที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้คนมีความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของโรคปอดมากขึ้น เพื่อที่จะป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดขึ้นได้ในที่สุด

ศูนย์รวมนวัตกรรมการรักษา เพื่อแก้ปัญหาโรคระบบทางเดินหายใจ

ภายในศูนย์สุขภาพปอด โรงพยาบาล พญาไท 3 นั้น สามารถรองรับบริการในการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ วัณโรค โรคปอดอักเสบ โรคถุงลมโป่งพอง และมะเร็งปอด เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของการรักษานั้น จะเป็นการรักษาด้วยแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ ประสานกับบุคลากรทางแพทย์ด้านอื่นๆ ได้แก่ พยาบาล เภสัช นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด ซึ่งทุกคนจะทำงานประสานกันในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ หรือ Multidisciplinary Team อันเป็นแนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาภาวะซับซ้อนของโรคได้ดี ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาดได้สูงขึ้น ทั้งนี้ ภายในศูนย์สุขภาพปอด ยังประกอบไปด้วยนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาอย่างครอบคลุม อาทิ เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในร่างกาย เพื่อตรวจสอบว่าคนไข้มีภาวะในระบบทางเดินหายใจบกพร่องมากน้อยเพียงใด เครื่องตรวจเอกซเรย์ภาพรังสีทรวงอก เครื่องคอมพิวเตอร์แสกนระบบทางเดินหายใจ เครื่องวัดสมรรถภาพปอด ตลอดจนมีการตรวจแบบส่องกล้อง ฯลฯ ซึ่งจะทำให้การวินิจฉัยแม่นยำมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การวางแผนแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

สังเกตพบอาการแบบนี้ ถ้าให้ดีควรมาปรึกษาแพทย์ที่ศูนย์สุขภาพปอด

โดยทั่วไปแล้ว เราทุกคนควรตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ปอดเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบดูว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อหากตรวจพบจะได้แก้ไขรักษาได้ทันท่วงที เพราะทุกนาทีที่เราหายใจนั้น มีโอกาสนำสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายเข้าสู่รางกายได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ควรได้รับการตรวจสุขภาพปอดเป็นประจำมากที่สุด ก็ได้แก่ กลุ่มคนที่เป็นโรคภูมิแพ้ สูบบุหรี่ หรือเคยมีประวัติการรักษาโรคระบบทางเดินหายใจมาก่อน และสำหรับอาการแสดงที่เป็นสัญญาณเตือนภัยเบื้องต้นว่าเราควรใส่ใจที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพปอดมากขึ้น ได้แก่

 • ไอ เรื้อรัง เกิน 2 สัปดาห์
 • เหนื่อยง่าย หายใจติดขัด หายใจไม่ทัน หายใจมีเสียงดังผิดปกติ
 • เจ็บแน่นหน้าอกเฉียบพลัน โดยไม่ทราบสาเหตุ
ศูนย์สุขภาพปอด โรงพยาบาลพญาไท 3

โรคปอดน่าเป็นห่วงแค่ไหน จากความห่วงใยของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

นายแพทย์วิชัย บุญสร้างสุข

“โรคปอดเป็นโรคที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักถึงความรุนแรง เนื่องจากกว่าจะเกิดอาการต้องใช้เวลาสะสมยาวนาน แต่ในชีวิตคนเรานั้น ตราบที่เรายังมีลมหายใจ นั่นหมายความว่าเรามีความเสี่ยงที่จะสูดเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเราได้เสมอ นั่นเท่ากับว่า โรคปอดนั้นอยู่ใกล้คนเรามากที่สุด มากกว่าโรคอื่นๆ ด้วยซ้ำไป หมอจึงอยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตัวเอง สูดอากาศบริสุทธิ์บ่อยๆ หลีกเลี่ยงมลพิษ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของปอดและความสุขในการใช้ชีวิตของตัวเราเอง”

นายแพทย์วิชัย บุญสร้างสุข
อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ
ประสบการณ์ทำงานด้านโรคปอดกว่า 31 ปี

คนไข้ที่ไอเกิน 2 อาทิตย์ ไอมีเสมหะปนเลือด ไอแล้วมีไข้ร่วมด้วย น้ำหนักลด หรือกลุ่มคนไข้ไอที่สูบบุหรี่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไอเรื้อรัง จะต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะถือว่ามีความเสี่ยงมาก ควรรีบมาพบแพทย์ เพราะว่าถ้าปล่อยไว้ อาจจะช้าเกินไปได้ หมออยากให้ทุกคนลุกขึ้นมาตื่นตัวกับอาการไอให้มากกว่านี้ เพราะอาการไอเป็นอาการแสดงของโรคระบบทางเดินหายใจที่เด่นชัดที่สุด แต่เรามักคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ซึ่งทำให้เราตกอยู่ในอันตรายได้โดยไม่รู้ตัว”

นายแพทย์ วินัย โบเวจา
อายุรแพทย์ ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
และภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ

นายแพทย์ วินัย โบเวจา
กานติมา มุสิกวัต

“โรคปอดเป็นโรคภัยเงียบ ที่หากปล่อยให้เป็นเรื้อรังนานๆ ไม่รีบรักษา จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ อาการไอ จาม หลายคนมักคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นไม่เล็กเลย หากพบว่ามีอาการต่อเนื่องเรื้อรัง ควรรีบมาปรึกษาแพทย์ เพื่อวินิจฉัยรักษาตั้งแต่ที่โรคยังเล็กๆ ดีกว่า เพราะถ้าหากช้าอาจกลายเป็นเรื่องใหญ่รุนแรงที่ถึงขั้นเสียชีวิตได้”

กานติมา มุสิกวัต
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง
ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
ประสบการณ์ทำงานกว่า 14 ปี

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

  ชื่อ

  นามสกุล

  Email

  เบอร์โทร

  ข้อความ

  Start typing and press Enter to search