🩺ตรวจสุขภาพกันเป็นประจำทุกปี แล้วรู้ไหมว่าการตรวจ FBS กับ HbA1C ต่างกันอย่างไร แบบใดที่จะต้องงดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ🖊ผลตรวจทั้ง 2 แบบ สามารถใช้วินิจฉัยโรคเบาหวานได้การตรวจน้ำตาลสะสม (HbA1C) ยังช่วยใช้ติดตามการควบคุมระดับน้ำตาลช่วง 2 – 3 เดือนที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถบอกภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้🔍ส่วนการตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS) สามารถทราบระดับน้ำตาลในเลือดว่าต่ำหรือสูงได้แนะนำให้ตรวจควบคู่กันเพราะมีประโยชน์ในการวัดที่แตกต่างกันค่ะ

👨🏼‍⚕️ด้วยความห่วงใยจากศูนย์เบาหวานฯ📞 โทร. 0-2467-1111 ต่อ 1964

Start typing and press Enter to search