การทำ ICSI

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Excellence Fertility Center)

จบปัญหา “มีลูกยาก” กับเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์

แก้ไขมีลูกยาก , ศูนย์มีบุตรยาก

คู่สมรสหลายคู่ต้องการมีบุตร “อยากมีลูก” ที่น่ารักมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ เติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ แต่กับ
เจอกับปัญหา “มีลูกยาก” แม้จะใช้ความพยายามอย่างไร ภรรยาก็ยังไม่ท้องเสียที โดยสาเหตุพบว่า 25% เกิดจากฝ่ายชาย หรือ 40% เกิดจากฝ่ายหญิง หรือ 20% เกิดจากทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ จากสถิติพบว่า 15% ของคู่สมรสในไทย และ 14% ของคู่สมรสทั่วโลก กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่

มีลูกยาก แก้ไขได้ ด้วยดรีมทีมสหวิชาชีพ

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (Excellence Fertility Center) โรงพยาบาลพญาไท 3 ให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เอาใจคนอยากมีลูก ให้การมีลูกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือคู่แต่งงานที่มีบุตรยาก ให้มีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาและการรักษาภาวะมีบุตรยากได้ถูกต้องและถูกวิธี โดยการดูแลจากทีมสหวิชาชีพผู้ชำนาญการ และเครื่องมือที่พรั่งพร้อม ให้การมีบุตรเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  ได้แก่

 • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษาผู้มีบุตรยาก ที่มีประสบการณ์สูง
 • นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงตัวอ่อน
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล พร้อมด้วยนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์
 • ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนและห้องผ่าตัด เพื่อช่วยการฝังตัวของตัวอ่อน

เพิ่มโอกาสคนอยากมีลูก ด้วยบริการทางการแพทย์

ให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยวิธีที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ เน้นการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก่อนทำการรักษา ตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการตั้งครรภ์อย่างละเอียดดังนี้

 • การรักษา : การรักษาตามสาเหตุที่พบ เช่น การให้ยารักษา การผ่าตัดแก้ไขตามสาเหตุ
 • การตรวจคุณภาพ : การตรวจคุณภาพของเชื้ออสุจิ  การผสมเทียม  การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย  ตลอดจนการตรวจคัดกรองความผิดปกติของตัวอ่อนก่อนการใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก
 • การรักษาภาวะแท้งบุตรง่าย : การรักษาภาวะแท้งบุตรง่าย และฝากครรภ์
 • การตรวจหาความสมบูรณ์ : การตรวจหาความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์และการตรวจดูโครโมโซม

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาด้านการมีบุตรยาก

วิธีรักษาภาวะมีบุตรยาก

การผสมเทียม IUI

การผสมเทียม แก้ไขมีบุตรยาก วิธีการรักษาที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด

การผสมเทียมหรือ Intrauterine insemination (IUI) เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยาก ที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด โดยเป็นการคัดเลือกเชื้ออสุจิที่แข็งแรงเพื่อฉีดกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ช่วยเพิ่มโอกาสการปฏิสนธิของไข่และอสุจิ และเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ผิดปกติไม่มาก หรือฝ่ายชายมีปัญหาเล็กน้อย

อิกซี่ เทคนิคยอดฮิตเอาใจคนอยากมีลูก เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์กว่า 50 %

Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) หรืออิ๊กซี่ เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูง เพราะช่วยให้อัตราการตั้งครรภ์สูงกว่า 50% โดยอาศัยเทคโนโลยีในการปฏิสนธินอกร่างกาย ด้วยการฉีดเชื้ออสุจิหนึ่งตัวเข้าไปในไข่โดยตรง และไข่ที่เกิดการปฏิสนธิจะถูกเลี้ยงนอกร่างกายจนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมประมาณ 3-5 วัน จากนั้นจะฝังตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก

อิกซี่ เทคนิคยอดฮิตเอาใจคนอยากมีลูก
• หาความผิดปกติก่อนฝากตัวอ่อน กับเทคนิค Embryo Biopsy

หาความผิดปกติก่อนฝากตัวอ่อน กับเทคนิค Embryo Biopsy

วิธีนี้เป็นการสุ่มเซลล์บางส่วนของตัวอ่อนออกมา เพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติทางพันธุกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ในคนไข้ที่ต้องการรักษาผู้มีบุตรยาก นิยมทำในตัวอ่อนระยะ 3-5 วัน โดยจะนำเซลล์ที่ได้ไปวิเคราะห์หาโรคทางพันธุกรรม หรือคัดกรองตัวอ่อน ก่อนฝากตัวอ่อนเข้าสู่มดลูก

เทคนิค PGS และ PGD ช่วยหาโรคทางพันธุกรรม

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคที่เพิ่มอัตราการประสบความสำเร็จของการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้น ด้วยเทคนิค PGD (Preimplantation Genetic Diagnosis) การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในระดับยีน เพื่อตรวจโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย หรือภาวะปัญญาอ่อนดาวน์ซินโดรม และเทคนิค PGS (Preimplantation Genetic Screening) การตรวจเซลล์ตัวอ่อนว่าจำนวนโครโมโซมปกติหรือไม่ ก่อนฝังตัวอ่อนเข้าสู่โพรงมดลูก

การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติในระดับยีน

นอกจากความเชี่ยวชาญในการรักษาภาวะมีบุตรยากแล้ว ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก รพ.พญาไท 3 ยังให้บริการด้านการ ตรวจคุณภาพของเชื้ออสุจิ การผสมเทียม การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย ตลอดจนการตรวจคัดกรองความผิดปกติของตัว อ่อนก่อนการใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก การตรวจหาความสมบูรณ์ของทารกในครรภ์และการตรวจดูโครโมโซม รักษาภาวะ แท้งบุตรง่ายและฝากครรภ์ รวมถึงรักษาภาวะมีบุตรยากตามสาเหตุที่พบ เช่น การให้ยารักษา การผ่าตัดแก้ไขตามสาเหตุ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Doctor Talk

แพทย์หัวหน้าศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
โรงพยาบาลพญาไท 3

เลือกที่จะเติมเต็มคำว่า “ครอบครัว”

ในเส้นทางของการเป็นแพทย์ ย่อมมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในแต่ละสาขาแตกต่างกันตามความถนัด และสิ่งที่ พญ.เยาวภา จงเป็นสุขเลิศ เลือกคือเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ในมุมมองของหมอ “การมีบุตร เป็นส่วนเติมเต็มของชีวิต ทำให้ชีวิตสมรสของคู่สามีภรรยามีความหมายยิ่งขึ้น”

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

  ชื่อ
  นามสกุล
  Email
  เบอร์โทร
  ข้อความ

  จากใจผู้ใช้บริการ

  • “ลูก” ของขวัญที่ทุกครอบครัวต่างต้องการเพื่อเติมเต็มชีวิตคู่ เช่นเดียวกับครอบครัว “เลิศศิริอำนวยพร” ที่เข้าใจในธรรมชาติของความเป็นจริง เลือกเข้ามาปรึกษากับแพทย์ที่มีความชำนาญด้านการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากซึ่งเป็นแพทย์ประจำของโรงพยาบาลพญาไท 3 โดยมีมุมมองที่แตกต่าง จึงได้ผลที่ยิ่งใหญ่คือสมาชิกใหม่ของครอบครัว อ่านต่อ...

   คุณดวงพร เลิศศิริอำนวยพร
   คุณดวงพร เลิศศิริอำนวยพร เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
  • ในบางครั้งสิ่งที่ต้องการก็ไม่ได้ดังหวังแม้จะเฝ้ารอมากว่า 3 พันวัน ก็ยังไร้จุดหมาย แต่เพราะตั้งใจที่จะได้รับของขวัญอันล้ำค่าจึงทำให้ครอบครัว “บุญน้อม” ไม่เคยละความพยายาม จนในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่ใช่และได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การรอคอยจึงสิ้นสุดลงได้โอบกอดลูกสาวตัวน้อยของขวัญที่เฝ้ารอมากว่า 10 ปี  อ่านต่อ...

   คุณอรุณ บุญน้อม
   คุณอรุณ บุญน้อม วัย 40 ปี (สามี) และคุณศิริรัตน์ คำพลึก อายุ 40 ปี (ภรรยา)
  • ทคโนโลยีการเจริญพันธุ์..ตัวช่วย..ผู้มีบุตรยาก เมื่อแต่งงานแล้ว ความฝันอันดับต่อไปของทุกคู่ คือ การมีลูกมาเติมเต็มรักในอ้อมกอด คนส่วนใหญ่จะมองว่าหากอายุยังน้อยรอไปเรื่อยๆ เพื่อให้มาตามธรรมชาติก็คือเรื่องปกติ ถ้าอายุมากควรรีบเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อใช้วิทยาการเข้าช่วย แต่ในทางกลับกันอายุก็ไม่มากนักแต่พยายามด้วยวิธีธรรมชาติกว่า 8 ปีกลับไร้วี่แววลูกน้อย เพราะอะไร?..อ่านต่อ...

   คุณยุวลักษณ์ กาญจนภูษิต
   คุณยุวลักษณ์ กาญจนภูษิต วัย 33 ปี (ภรรยา) และคุณอภินันท์ กาญจนภูษิต วัย 39 ปี

  ติดต่อสอบถาม หรือติดตามเราได้ทาง social media

  Start typing and press Enter to search