เปิดโลกใบใหม่ เพื่อคำตอบที่ตรงตามใจต้องการของผู้หญิงที่ต้องการเป็นชายทั้งร่างกายและจิตใจ การเปลี่ยนรูปลักษณ์เพื่อให้มีหน้าอกที่แบนราบแบบผู้ชายต้องทำเช่นไร ไปร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ ศัลยแพทย์ ด้านเต้านม ศูนย์เต้านม รพ.พญาไท 3 และทำความเข้าใจให้มากกว่าว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการผ่าตัดเต้านมสำหรับผู้ชายข้ามเพศ (Female to Male Gender identity disorder)

การผ่าตัดเนื้อเต้านมออกนั้น ก่อนอื่นต้องบอกว่าเมื่อทำแล้วนั่นหมายถึงการสูญเสียอวัยวะ ดังนั้น ก่อนจะทำการผ่าตัดต้องผ่านกระบวนการยืนยันต่าง ๆ อย่างละเอียด ได้แก่

 1. การยืนยันว่ามีความรู้สึกเป็นชายอย่างแท้จริง โดยการวิเคราะห์และรับรองจากจิตแพทย์ (เฉพาะรายที่จำเป็น)
 2. การยินยอมผ่าตัดโดยผู้รับการผ่าตัด แต่ถ้าผู้รับการผ่าตัดยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ยินยอมแทน
 3. เข้ารับการตรวจเต้านมเพื่อยืนยันให้แน่ชัดว่าไม่มีความผิดปกติทางเต้านม ดังนี้
  • ตรวจคลำเต้านมโดยแพทย์
  • ตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและเครื่องอัลตราซาวน์
 4. ทำความเข้าใจถึงรายละเอียดของการผ่าตัด ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การดูแลตนเองหลังผ่าตัด และตรวจความพร้อมทางร่างกายด้านต่าง ๆ เพื่อความพร้อมก่อนผ่าตัด

ขนาดเต้านมเล็ก ใหญ่ วิธีการผ่าตัดและความเสี่ยงก็แตกต่างกันไป

การวางแผนผ่าตัดแพทย์จะพิจารณาแนวทางการผ่าตัดจากขนาดของเต้านมและความหย่อนคล้อยเป็นหลัก

 1. การผ่าตัดเลาะเนื้อเต้านมออกเพียงอย่างเดียว จะทำในกรณีที่เต้านมมีขนาดไม่ใหญ่ จึงสามารถผ่าตัดเลาะเนื้อเต้านมออกเพียงอย่างเดียวได้ หลังจากผ่าตัดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงวัยสาวผิวจะมีความยืดหยุ่นและยุบตัวเป็นเต้านมที่แบนราบปกติ โดยไม่เหลือผิวหนังโดยรอบที่เหี่ยวย่น
 2. การผ่าตัดเลาะเนื้อเต้านมร่วมกับการตัดผิวหนังบางส่วนออก จะผ่าตัดในกรณีที่เต้านมมีขนาดใหญ่มาก หย่อนคล้อย เหตุผลที่ต้องตัดผิวหนังบางส่วนออกเพื่อไม่ให้หลังผ่าตัดเหลือผิวหนังที่เหี่ยวย่น

สิ่งสำคัญอีกประการของการผ่าตัดเต้านม ในกรณีที่เต้านมมีขนาดใหญ่มาก นั่นคือเรื่องการคงสภาพของหัวนมให้คงอยู่ได้ดังเดิมโดยไม่เน่าหรือเสียหายจากการขาดเลือด

การผ่าตัดเต้านมออกของผู้หญิงเพื่อให้เป็นชาย VS การผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านม เหมือนหรือแตกต่าง

สำหรับการผ่าตัดมะเร็งเต้านม เรียกได้ว่าเป็นการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน เพื่อตัดเอาเซลล์มะเร็งและเนื้อเยื่อเต้านมออกจากเต้านมให้หมด แต่การผ่าตัดเต้านมออกสำหรับผู้หญิงที่ไม่ต้องการมีเต้านมนั้น คือการผ่าตัดที่สามารถนำเฉพาะส่วนของเนื้อเต้านมออกเท่านั้น แต่ส่วนอื่นๆ ยังเก็บไว้คงเดิม ซึ่งการผ่าตัดนี้เรียกว่า Subcutaneous Nipple Sparing Mastectomy

Step by Step หลังการผ่าตัด

 • ภายหลังการผ่าตัดแพทย์จะส่งชิ้นเนื้อตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดปกติใดหรือไม่
 • การผ่าตัดเลาะเต้านมออกนั้นหลังผ่าตัดนอนพักฟื้นที่รพ.เพียง 1 วันก็สามารถกลับบ้านได้แล้ว
 • หลังออกจากรพ.แพทย์จะนัดตรวจติดตามตามความเหมาะสมซึ่งจะพิจารณาเป็นรายบุคคล

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ คือหัวใจหลักของการผ่าตัดเต้านม

การผ่าตัดเต้านมออกเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของผู้หญิงที่อยากเป็นชาย ต้องทำโดยศัลยแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพราะไม่ใช่แค่เพียงตัดเลาะเต้านมและตัดผิวหนังเท่านั้น แต่ต้องสามารถคงสภาพส่วนของหัวนมให้อยู่ดังเดิมโดยไม่เน่าหรือเกิดความเสียหายจากการขาดเลือด และยังคงมีความรู้สึกเช่นเดิมอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนการผ่าตัดอย่างละเอียดของแพทย์ ทั้งต้องเข้าใจกายวิภาค สรีระวิทยาของเส้นเลือดดำ เส้นเลือดแดง เส้นประสาทบริเวณเต้านม เพราะล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้หัวนมยังสามารถคงสภาพและมีความรู้สึกได้เช่นเดิม

เรื่องการคงสภาพของหัวนมให้อยู่ในสภาพปกติไม่เน่าเสียหายหรือไร้ความรู้สึก เป็นความเสี่ยงของการผ่าตัดที่แพทย์จะอธิบายให้ผู้รับการผ่าตัดเข้าใจตั้งแต่ก่อนผ่าตัด

นอกจากนี้ ภายหลังการผ่าตัดเต้านมออกแล้ว ยังสามารถเข้ามารับการผ่าตัดปรับลดขนาดหัวนมและฐานหัวนมให้มีขนาดเหมาะสมกับร่างกายในรูปลักษณ์ของความเป็นผู้ชายได้อีกด้วย เนื่องจากผู้ชายมักจะมีขนาดฐานหัวนมและหัวนมไม่ใหญ่เท่าผู้หญิง ดังนั้นการปรับขนาดหัวนมและฐานหัวนมเพิ่มเติม จึงเป็นการผ่าตัดเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์แบบของการเป็นผู้ชายข้ามเพศให้มากขึ้น

การเปลี่ยนภาพลักษณ์จากหญิงให้เป็นชาย โดยการตัดเต้านมเป็นการตอบโจทย์ความรู้สึกชื่นชอบในความเป็นผู้ชายในอีกระดับ เพราะแน่นอนว่ากว่าจะมาถึงขั้นตอนการผ่าตัด นั่นหมายความว่าจิตใจของผู้รับการผ่าตัดมีความเป็นชายอย่างแน่นอนแล้ว ซึ่งสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้ผู้ชายข้ามเพศทุกคนตระหนักไว้เสมอก่อนตัดสินใจรับการผ่าตัด คือ ต้องทำความเข้าใจแนวทางการผ่าตัดและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างละเอียด พิจารณาเลือกแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผ่าตัดเต้านม เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า อีกก้าวหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านเพื่อให้ร่างกายมีรูปลักษณ์ความเป็นชายของคุณจะได้รับการดูแลรักษาที่ดีและเป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้อย่างแท้จริง

การผ่าตัดเต้านม คำตอบเพื่อผู้หญิงที่อยากเป็นชาย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ ศัลยแพทย์ ด้านเต้านม
ศูนย์เต้านม ชั้น 18 รพ.พญาไท 3
โทร.0-2-467-1111 ต่อ 1821

Start typing and press Enter to search