การผ่าตัดข้อสะโพก รูปแบบใหม่ ลดอาการปวด กลับมาเดินได้ในแบบที่ตั้งใจ

อาการข้อสะโพกอักเสบ เสื่อม ปวดข้อสะโพกมักเกินขึ้นตามอายุ เมื่อเข้าสู่วัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

page 1 of 2

Start typing and press Enter to search