🚭 การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต ไขมันในเลือดให้ได้ตามเป้าหมาย และงดสูบบุหรี่ถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันดูแลรักษาแผลเท้าเบาหวาน

🩺 ผู้ที่เป็นเบาหวานควรได้รับการตรวจสุขภาพเท้าและประเมินความเสี่ยง โดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง

วันนี้เรามีคำแนะนำในการดูแลเท้าตนเองมากันค่ะ

👨🏼‍⚕️ ศูนย์เบาหวานฯ ชั้น 19 รพ.พญาไท 3
📞โทร. 0-2467-1111 ต่อ 1964

Start typing and press Enter to search