👀 ผู้เป็นเบาหวาน มีโอกาสเสี่ยงที่จะตาบอดมากถึง 25 เท่า ของคนปกติ โรคเบาหวานขึ้นตาเป็นสาเหตุที่สำคัญของตามัวหรือตาบอด ผู้ที่เป็นเบาหวานมานานและควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีร่วมกับความดันโลหิตสูงจะส่งผลให้หลอดเลือดที่ตาผิดปกติ พบว่าผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 1 ใน 3 เป็นโรคเบาหวานขึ้นตา ดังนั้นควรได้รับการตรวจตาโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

👨🏼‍⚕️ ศูนย์เบาหวานฯ ชั้น 19 รพ.พญาไท 3
📞โทร. 0-2467-1111 ต่อ 19

Start typing and press Enter to search