เหตุใดผู้ป่วยเบาหวาน ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ซึ่งวัคซีนสามารถช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในผู้ป่วยเบาหวานและลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยเบาหวาน ที่อายุมากกว่า 18 ปี ได้ร้อยละ 50-60

👨🏼‍⚕️ด้วยความห่วงใยจากศูนย์เบาหวานฯ📞 โทร. 0-2467-1111 ต่อ 1964

Start typing and press Enter to search