อาการโควิดแต่ละสายพันธุ์หากติดแล้วอาการจะแตกต่างกันออกไป จึงควร

รู้จักสังเกตอาการที่แตกต่างกันออกไป

Start typing and press Enter to search