สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง

และพบได้แม้กระทั่งในเด็กเล็ก ซึ่งหลังการติดเชื้อก็อาจมีทั้งที่แสดงและไม่แสดงอาการ รวมถึงอาการหลายอย่างก็คล้ายการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆ จึงอาจทำให้เกิดความสับสน ดังนั้น เรามาดูไปพร้อมกันดีกว่าว่า เมื่อเด็กได้รับเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่จะมีอาการแบบใดบ้าง

Start typing and press Enter to search