ความชำนาญ สูตินรีเวช

  • รักษาภาวะมีบุตรยาก
  • ผ่าตัดผ่านกล้อง
  • จุลยศัลยกรรม

ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน

 • Infertility
 • Laparoscopic Surgery
 • Hysteroscopic Surgery
 • Microsurgery

Medical School

 • M.D. Faculty Of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University 1986
 • Assistant Professor of the Division Of Infertility Department Of Obstetrics and Gynecology Faculty Of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University.

Board Certification

 • Diploma of Thai Board Of Obstetrics & Gynecology 1993
 • Diploma in Family Medicine

Publications and Presentations

 • Transvaginal Ultrasonographic measurement Of endometrial thickness in the detection of endometrial abnormalities. Siriraj Hosp Gaz 2001;53: 277-83
 • Improving pregnancy rates after intracytoplasmic sperm injection by using MIFT technique: a new option for embryo transfer. Siriraj Hosp Gaz 2001;53: 22-6
 • Correlation of oocytes morphology with fertilization rate and embryo quality after intracytoplasmic sperm injection. J Med Assoc Thai 2000;83:627-32.
 • Timing of second polar body extrusion and pronucleus formation in oocytes following intracytoplasmic sperm injection. J Med Assoc Thai 2000;83:500-3.
 • Misoprostol as an abortifacient in second trimester : a relatively low dose is effective in over-distended uterus. Thai J Obstet Gynaecol 2001;4:241-4.
 • The effect of Depot Leuprorclin on IVF. J Med Assoc Thai 1999;82:754-9
 • ROSI from TESE; the first case in Thailand : a case report. J Med Assoc Thai 1999;82:938-41.
 • Comparison between Hysterosalpingo Contrast Sonography (HyCoSy) using Echovist and Hysterosalpingography (HSG) in uterine cavity and tubal patency assessment. Siriraj Hosp Gaz 1999; 51:939-45.
 • Comparison of human menopausal gonadotrophin and recombinant follicle stimulating hormone in in-vitro fertilization and pregnancy outcome. Siriraj Hosp Gaz 2001;53: 805-10
 • Tubal patency assessment : A comparison of Hysterosalpingo Contrast Sonography (HyCoSy) and chromolaparoscopy. Siriraj Hosp Gaz 1999; 51:252-5.
 • Comparison of Pronuclear stage embryo transfer and In vitro fertilization embryo transfer following intracytoplasmic sperm injection. J Med Assoc Thai 1999;82:54-8.
 • Hypo-osmotic swelling test of washing and swim-up sperm treated with pentoxiphylline. Siriraj Hosp Gaz 1998;50:1069-73.
 • Hypo-osmotic swelling test and sperm motility after swim up and two layer percoll gradient preparation of frozen-thawed sperm. Thai J Obstet Gynaecol 1998;10:47-50.

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต – ศิริราช
วุฒิบัตรสาขาสูติ-นรีเวช – ศิริราช
อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว – ศิริราช

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ สาขาวิชาผู้มีบุตรยาก – ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยารพ.ศิริราช

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ 09:00-12:00 น.
วันจันทร์ 09:00-12:00 น.
วันอังคาร 09:00-16:00 น.
วันพุธ 09:00-16:00 น.
วันพฤหัส 09:00-12:00 น.

Start typing and press Enter to search