กายภาพ รพ. พญาไท 3

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด Physiotherapy & Rehabilitation Center

ดูแลแบบครบวงจร ป้องกัน- รักษา -ฟื้นฟู -แก้ไข

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพญาไท 3

เมื่ออาการเจ็บป่วยเข้ามาคุกคามรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เกิดอาการปวดเคลื่อนไหวลำบาก มีชา หรือ อ่อนแรง บางรายอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการสื่อสารกับผู้อื่น ที่นี่ “ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด รพ.พญาไท 3” พร้อมให้การดูแลคนไข้ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัยครบครัน  อีกทั้งยังมีส่งเสริมเพื่อป้องกัน/ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ห่างไกลโรคภัยต่างๆ  เพราะการมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์จะเป๋นทุนในการทำกิจกรรมและการประกอบอาชีพ

มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คนไข้ ด้วยการบริการที่ครอบคลุม

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ให้บริการดูแลรักษาและวางแผนการรักษาที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ตั้งแต่การประเมิน การป้องกันและฟื้นฟูแก้ไขสมรรถภาพ ผู้ที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง อย่างครบวงจร ซึ่งการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดเป็นอีกวิธี ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้ฟื้นตัวจากการรักษา ได้รวดเร็วขึ้นจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูพร้อมทีมนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อโรคและแผนการรักษาที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบัน เรามีความมุ่งหวังในการให้การรักษาที่ดีที่สุด เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด และช่วยให้คนไข้กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง โดยเปิดให้บริการทางการแพทย์ ดังนี้

บริการของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด

ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Orthopedics System)

ได้แก่กลุ่ม office syndrome การบาดเจ็บทางกีฬา (ข้อเท้าแพลง เอ็นเข่าอักเสบ) หมอนรองกระดูกส่วนคอ /หลัง กดทับเส้นประสาท กล้ามเนื้ออักเสบ ข้อเสื่อม เป็นต้น

ระบบประสาท (Neurological System)

ผู้ที่ได้รับความเสียหายบริวณสมองและเส้นประสาท อาทิ ผู้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขาอ่อนแรง เส้นเลือดในสมองตีบ แตก หรือตัน (stroke)

ระบบหัวใจและปอด (Cardiopulmonary System)

เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ หลอดลม ถุงลมปอด เช่น น้ำท่วมปอด ถุงลมโป่งพองและผู้ป่วย โรคหัวใจการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดด้วยเทคนิคเฉพาะทางเพื่อฟื้นฟูให้ผู้ป่วยเริ่มเดินได้เร็วที่สุด

กายภาพบำบัดในเด็ก (Pediatric Physical Therapy)

เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามช่วงวัย

กายภาพบำบัดในผู้สูงวัย (Geriatric)

ในผู้สูงอายุมักมีปัญหาเรื่องข้อต่อและกล้ามเนื้อจากภาวะกระดูกบางและความเสี่ยงในการล้มเพิ่มขึ้นจากโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน เป็นต้น ทางศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดมีเป้าหมายเพื่อลดอาการปวดและฟื้นฟูสมรรถภาพกล้ามเนื้อเพื่อให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทันสมัย

เราให้ความสำคัญกับสิ่งอำนวยความสะดวกและการนำอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยเข้าใช้ในการดูแลคนไข้ ทำให้เราสามารถทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูคนไข้ที่มีปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ เครื่องมือให้ความร้อนลึกด้วยคลื่นเสียง (Ultrasound) หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Short wave diathermy) เครื่องลดปวดด้วยเลเซอร์ สามารถบำบัดรักษาอาการปวด ลดการอักเสบ ลดบวมของข้อต่อ การฟื้นฟูโดยนักกิจกรรมบำบัด ในผู้ใหญ่และเด็กเพื่อกระตุ้นการฝึกกลืน การใช้มือและส่งเสริมฝึกการทำกิจกรรม ในชีวิตประจำวันด้วยแผนฟื้นฟูที่จัดเตรียมไว้ให้ในแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียม โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด, โปรแกรมการฟื้นฟูหลังการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการผ่าตัดที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย

Low Power LASER (เครื่องเลเซอร์)
Pelvic and Cervical Traction Machine (เครื่องดึงหลัง ดึงคอ)
Pelvic and Cervical Traction Machine (เครื่องดึงหลัง ดึงคอ)
Electrical Stimulation or TENS (เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ หรือลดปวด)
Tilt Table (เตียงฝึกยืน)
Shortwave Diathermy (เครื่องอบความร้อนด้วยคลื่นสั้น)

ประเมินคนไข้ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อแผนการรักษาที่เหมาะสม

การสังเกต ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย การสอบถามประวัติ อาการแสดง ระยะเวลาที่เกิดอาการ ร่วมกับการตรวจประเมินร่างกาย การวางแผนการรักษาความผิดปกติเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยตั้งเป้าหมายร่วมกับคนไข้/ญาติ

เราจึงพิถีพิถัน โดยทำงานร่วมกันทั้งทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัด ปรับเปลี่ยนการรักษาไปตามอาการของคนไข้ ประเมินดูว่าการรักษาแบบนั้นตอบสนองต่อคนไข้ได้หรือไม่อย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการรักษาที่วางไว้

วางแผนฟื้นฟูเฉพาะราย ร่วมกับญาติเพื่อเป้าหมายเดียวกัน

การสื่อสารเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยผลการรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด สื่อสารกับคนไข้/ญาต ร่วมกันวางแผนการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้แนวทางการรักษาดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน ส่งเสริมให้ญาติสามารถช่วยเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ได้เหมาะสม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่คนไข้  เรามีการออกแบบและวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล อาทิ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อย่างโรคปอดถุงลมโปงพอง โรคไต ความดันโลหิตสูง เบาหวานเพื่อให้คนไข้สามารถปฎิบัตัวได้ถูกต้องและ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกาย โดยเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสม ระยะเวลา ความถี่ เป็นต้น ตามลักษณะอาการที่มีอยู่  อีกทั้งยังมีโปรแกรมให้ความรู้เบื้องต้นสอนให้ญาติและคนไข้ เพื่อนำกลับไปดูแลต้นเองที่บ้านได้ เช่นการประคบ การยืดเส้น ยืดกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ เป็นต้น

มุ่งมั่นส่งเสริมสุขภาพ ให้ความสำคัญกับแนวทางป้อง ลดปัญหาอาการเจ็บป่วย

การส่งเสริมสุขภาพ เป็นมิติหนึ่งทางสุขภาพที่เราให้ความสำคัญ เราไม่ได้มีการบริการเฉพาะการรักษาฟื้นฟูเท่านั้น แต่เรายังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่รักสุขภาพ หรือนักกีฬาที่ต้องการสร้างเสริมสุขภาพ  เข้ามาใช้บริการ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อ โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อควบคุมปัจจับเสี่ยงในการเกิดโรค

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพญาไท 3 ชั้น 16
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 – 19.00 น.
Phyathai Call Center 1772 หรือ
โทร. 0-2467-1111 ต่อ 1603 และ 1602

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ชื่อ
นามสกุล
Email
เบอร์โทร
ข้อความ

Start typing and press Enter to search