ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 3

ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 3

ทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางพร้อมตอบโจทย์ทุกโรคของเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก รพ.พญาไท 3 นับเป็นศูนย์การแพทย์สำหรับเด็กที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งกรุงเทพตะวันตก มีทั้งทีมกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาวินิจฉัยโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพให้คำปรึกษาและแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก ฉีดวัคซีน ประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ตรวจคัดกรองโรคต่างๆ รวมทั้งดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตและปัญหาโรคทั่วไป เรายังมีห้องผู้ป่วยเด็กเฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้ใหญ่ พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการทางร่างกายสติปัญหา อารมณ์ จิตใจอย่างสมวัยและเต็มตามศักยภาพ เพื่อการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต

บริการ

แบ่งพื้นที่การให้บริการออกเป็น 2 โซน  เพื่อป้องกันการติดต่อและแพร่เชื้อโรคจากเด็กป่วยไปยังเด็กสุขภาพดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ

1.โซนเด็กสุขภาพดี  บริการด้านส่งเสริม วินิจฉัย และคัดกรองพัฒนาการด้านสติปัญญา  และด้านร่างกายโดยเน้นการคัดกรอง  และป้องกันเด็กที่อาจจะมีปัญหาด้านพัฒนาการโดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กแบบครบวงจรตลอดจนให้บริการวัคซีนต่างๆ  ทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนทางเลือกและ

2.โซนรักษาผู้ป่วยเด็กโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง  บริการวินิจฉัยและรักษาเด็กที่ป่วยด้วยโรคต่างๆ  โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาและทีมพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กโดยเฉพาะที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  ด้วยเครื่องมืออันทันสมัยครบครัน  ซึ่งจะช่วยให้การรักษาผู้ป่วยเด็กมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากความเชี่ยวชาญ และนวัตกรรมในการดูแลเด็กอย่างครบวงจรแล้ว
รพ.พญาไท 3 ยังได้ปรับปรุงด้านสถานที่และส่วนดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยเด็ก
โดยเน้นการออกแบบอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ

กุมารแพทย์เฉพาะทาง รพ.พญาไท 3

  1. กุมารแพทย์ด้านโรคหัวใจในเด็ก
  2. กุมารแพทย์ด้านโรคไตในเด็ก
  3. กุมารแพทย์ด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
  4. กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
  5. กุมารแพทย์ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  6. กุมารศัลยศาสตร์ทารกและเด็ก
  7. กุมารศัลยศาสตร์กระดูกและข้อในเด็ก
  8. ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก
หมอเด็ก รพ.พญาไท 3

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาลพญาไท 3

ทุกโรคป่วยหนักของเด็ก เราพร้อมดูแลอย่างทุ่มเท…
โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา

Start typing and press Enter to search