ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center) รพ.พญาไท 3

ศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center)

ตรวจวินิจฉัย รักษา และผ่าตัด เกี่ยวกับอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง อาทิ หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม กระดูกสันหลังเคลื่อน หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท   โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ  กระดูกสันหลังคด ปวดคอ ปวดหลัง  เป็นต้น  ด้วยทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง พร้อมเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบแผลเล็ก บาดเจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว เพื่อให้คนไข้หายจากอาการเจ็บปวดทรมาน และกลับมาใช้ชีวิต ทำงาน ทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง

แพทย์ประจำศูนย์กระดูกสันหลัง (Spine Center)

Start typing and press Enter to search