กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ได้แก่ โรคเบาหวาน กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน ซึ่งจัดเป็นกลุ่มโรคยอดฮิตมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกปี ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก🍛 พฤติกรรมการกินอาหารแปรรูป ขนมนมเนย หรือเครื่องดื่มต่างๆ แม้รสชาติจะถูกปากเพราะความหวาน มัน เค็ม แต่ผลกระทบต่อสุขภาพมีไม่น้อยเลยทีเดียว👍🏻 ดังนั้นแค่เรา “ลด” และจำกัดการทานให้พอดี ก็สามารถช่วยให้เราห่างไกลจากจุดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเหล่านี้ได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์เบาหวานฯ รพ.พญาไท 3📞โทร. 0-2467-1111 ต่อ 1964 ส่งจาก iPhone ของฉัน

Start typing and press Enter to search