รากฟันเทียมคืออะไร

รากฟันเทียม (Implant) คือวัสดุโลหะไทเทเนียมที่ฝังลงในกระดูกขากรรไกร เพื่อทดแทนส่วนที่เป็นรากฟันของธรรมชาติที่สูญเสียไป

วัสดุที่ใช้ทำรากฟันเทียม

รากฟันเทียมโดยทั่วไปผลิตจากโลหะผสมไททาเนียม(ชนิดที่ใช้ในทางการแพทย์) ผลการวิจัยอย่างยาวนานรองรับว่า ไม่มีอันตราย และเข้ากันได้ดีต่อเนื้อเยื่อมนุษย์ ขณะเดียวกัน ก็มีความแข็งแรงคงทน รับแรงบดเคี้ยวและคงรูปได้ดี  ในปัจจุบัน ได้รับความเชื่อถือทางการแพทย์ ว่ามีความปลอดภัยสูงสุด

รากฟันเทียมเหมาะกับใครบ้าง?

 • รากฟันเทียมสามารถทำได้ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไปที่มีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะรับการผ่าตัดในช่องปากได้อย่างปลอดภัย ในกรณีวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรจึงจำเป็นต้องรอให้ขากรรไกรหยุดการเจริญเติบโตก่อนจึงจะสามารถใส่รากฟันเทียมได้
 • ผู้ที่มีการสูญเสียฟันซี่ใดซี่หนึ่ง หรือหลายซี่
 • ผู้ที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมถอดได้หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการสวมใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้
 • ผู้ที่มีปัญหาหรือจุดบกพร่องทางสุขภาพปาก อันเนื่องเกิดจากโรค การทำศัลยกรรม หรือได้รับบาดเจ็บทางปากและฟัน

ข้อดีของรากฟันเทียม?

 1. มีความสวยงาม ยิ้มด้วยความมั่นใจ ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี พูดจาชัดถ้อยชัคคำเป็นธรรมชาติ

และใช้ได้ผลใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ

 1. ใช้แทนการทำสะพานฟัน ไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันธรรมชาติข้างเคียงเพื่อยึดติดฟันปลอม
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารรับประทานอาหารได้ทุกชนิด ทำให้อาหารย่อยได้ดีขึ้น
 3. ช่วยคงสภาพของกระดูกขากรรไกรบูรณะโครงสร้างของใบหน้าให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
 4. ใช้ได้ดี สะดวกและปลอดภัยกว่าฟันปลอมถอดได้ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

การใส่ฟันบนรากฟันเทียม มี 3 แบบ คือ

 1. รากฟันเทียมรองรับครอบฟัน Implant supported crown
 2. รากฟันเทียมรองรับสะพานฟัน Implant supported bridge
 3. รากฟันเทียมรองรับฟันปลอมทั้งปาก Implant supported denture

ขั้นตอนการรักษาด้วยรากฟันเทียม

 1. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสอบสภาพช่องปากและพิมพ์ปาก
 2. ถ่ายภาพรังสี เพื่อวางแผนการรักษา
 3. ฝังรากฟันเทียมและรอประมาณ3-4เดือน เพื่อให้กระดูกยึดติดกับรากฟันเทียม
 4. ทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมแบบถอดได้

การดูแลรักษา

หลังการปลูกรากฟันเทียมสามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันได้เหมือนการดูแลปกติทั่วไปด้วยการแปรงฟันรวมกับการใช้ไหมขัดฟัน และควรเข้ารับการตรวจสภาพช่องปากกับทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามที่ ทันตแพทย์แนะนำ

การรักษาด้วยการฝังรากเทียมนี้หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และเข้ารับการตรวจฟันอย่างสม่ำเสมอฟันทดแทนก็สามารถมีอายุการใช้งานเสมือนหนึ่งฟันแท้อื่นๆ เช่นกัน

ด้วยทันตกรรมรากเทียม คุณจะสามารถมีฟันซี่ใหม่ที่สวยงาม ใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ทำให้คุณสามารถส่งยิ้มให้กับคนรอบข้างได้อย่างสดใส และสามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อย อย่างไรก็ตามคุณควรปรึกษากับทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมอีกครั้ง เพื่อวางแผนและให้การรักษาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

โดย ทพ.ทรงวุฒิ ธนาคุณ
แพทย์ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลพญาไท 3

Start typing and press Enter to search