“มะเร็ง” คือ เซลล์ในร่างกายที่มีการเจริญเติบโตผิดปกติ จนกลายเป็นก้อนเนื้อร้ายที่ลุกลามทำอันตรายต่อชีวิต ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งนั้น มาจาก “ปัจจัยแวดล้อม” อาทิ สารเคมี ควันบุหรี่ การติดเชื้อไวรัส การไม่ดูแลสุขภาพ หรือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ มากถึง 90% และมีเพียงแค่ 10% เท่านั้นที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม จึงทำให้ทุกคนมีโอกาสเป็นมะเร็งได้มาก ทั้งนี้ ปัจจุบันโรคมะเร็งคือ สาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิต นั่นจึงทำให้ การดูแลสุขภพร่างกายตัวเองให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ และหมั่นตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจคัดกรองมะเร็งเมื่อถึงช่วงวัยที่มีความเสี่ยง เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพื่อให้ตัวเองปลอดภัยและห่างไกลจากโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น

3 มะเร็งร้ายในผู้หญิง ความจริงที่ผู้หญิงทุกคนควรรู้

แม้ว่าจะเคยมีผลวิจัยรองรับว่าอุบัติการณ์โรคมะเร็งในผู้ชายนั้นมีมากกว่าผู้หญิง แต่ด้วยสาเหตุของปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อโอกาสเกิดโรคมะเร็ง จึงทำให้ปัจจุบันสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งในผู้หญิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญใน “มะเร็งนารีเวช” นั้น ก็พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตมาก โดย มะเร็งร้ายที่เป็นตัวการอันตรายสำหรับผู้หญิงในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด ดังนี้

1. มะเร็งเต้านม ความขื่นขมอันดับหนึ่งของผู้หญิงยุค 4.0

นับเป็นโรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในผู้หญิงเป็นอันดับ 1 ในยุคปัจจุบัน ซึ่งสามารถพบได้ตั้งแต่ในช่วงอายุ 35 ขึ้นไป หรือในวัย 20 ปี ก็มีให้ให้พบได้แต่ไม่บ่อยนัก โดยมีสาเหตุหลักมาจากเรื่องของฮอร์โมน โดยเฉพาะยาคุมกำเนิด ซึ่งหากได้รับฮอร์โมนเป็นระยะเวลานานๆ จะทำเกิดเซลล์มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติและกลายเป็นก้อนมะเร็งได้ ทั้งนี้ ความน่ากลัวของมะเร็งเต้านมอยู่ที่การไม่มีอาการแสดง ซึ่งกว่าผู้ป่วยจะรู้ตัวก็มักมาด้วยการคลำเจอก้อนที่บริเวณเต้านม หรือมีอาการเจ็บแล้ว ซึ่งก็ต้องวินิจฉัยดูว่าเป็นในระยะใด โดยหากเป็นในระยะ 1-3 ก็มีโอกาสรักษาให้หายขาดใด แต่ถ้าตรวจพบเจอในระยะลุกลาม การรักษาจะเป็นการควบคุมโรค เพื่อประคับประคองไม่ให้มะเร็งลุกลามมากไปกว่าเดิม

ความจริงที่ควรทราบ : ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมแล้วข้างหนึ่ง มีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้ในอีกข้างหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดีปัจจุบันการรักษาและการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้มีโอกาสรักษาหายขาดได้ และเทคโนโลยีการรักษายังสามารถทำให้สามารถผ่าตัดแบบสงวนเต้าได้ หรือเสริมเต้าได้ จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้มากขึ้น ภายหลังการรักษา

2.   มะเร็งปากมดลูก ถ้าเข้าใจถูกก็ป้องกันได้

อดีตมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของผู้หญิง โดยมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อ และการอักเสบของปากมดลูก ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงมากขึ้น ได้แก่ เรื่องของพฤติกรรมในเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อทางช่องคลอด แต่ทั้งนี้ปัจจุบันมะเร็งปากมดลูกนั้นสามารถรักษาหายได้ด้วยหลายวิธี อาทิ การใช้เคมีบำบัด การฉายแสงรังสี และการฝังแร่ ซึ่งจะสามารถทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้หญิงทุกคนสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ ด้วยการทำ Pap Smear ซึ่งจะทำให้เรารู้ตัวเร็ว และเพิ่มโอกาสรักษาให้หายได้เร็วเมื่อตรวจพบเจอในระยะเริ่มต้น

ความจริงที่ควรทราบ : เนื่องจากปัจจุบันเราทราบดีว่า “เชื้อไวรัส HPV” คือหนึ่งในสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก จึงทำให้เกิดการคิดค้นวัคซีนขึ้นมาป้องกันเชื้อไวรัสตัวนี้ จึงทำให้การป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกนั้นมีประสิทธิภาพขึ้น ด้วยการเข้ารับวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV และเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำ ไปพร้อมๆ กับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งหากสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ ก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกได้มากขึ้นอีกหลายเท่า

3.   มะเร็งรังไข่ ภัยเงียบที่ผู้หญิงไม่ค่อยคาดคิด

พบได้ไม่บ่อยมากนัก และมักจะเป็นมะเร็งที่ถูกมองข้ามไป แต่ก็ยังถือว่าเป็นภัยร้ายที่พบได้ในผู้หญิงทุกคน  โดยปัจจัยเสี่ยงมาจากเรื่องของฮอร์โมน และความผิดปกติของยีนส์ในร่างกาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคมะเร็งรังไข่มักมาด้วยอาการปวดท้อง ซึ่งกว่าที่ก้อนมะเร็งจะเติบโตจนเบียดให้ผู้ป่วยรู้สึกปวดได้นั้น ต้องอาศัยระยะเวลานานมาก นั่นจึงทำให้หมายความว่าเมื่อปวดท้องแล้วมาตรวจ อาจจะอยู่ในระยะที่ลุกลามแล้วก็เป็นได้ ดังนั้น เมื่อมีอายุมากขึ้น การตรวจคัดกรองด้วยการอัลตร้าซาวด์รังไข่ จึงนับเป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันที่ดีที่ไม่ควรมองข้าม และในส่วนของการรักษา ถ้าพบในระยะที่ยังไม่ได้ลุกลามก็สามารถรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการให้ยาเคมีบำบัด เพื่อให้ก้อนมะเร็งฝ่อลง ก่อนจะผ่าตัดนำก้อนมะเร็งออกให้หมด และเข้าสู่กระบวนการให้ยาควบคุมโรคให้หายขาดต่อไป

ความจริงที่ควรทราบ : ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม มีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งรังไข่ได้มากกว่าคนปกติทั่วไป เนื่องจากยีนส์บางตัวที่เป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านมนั้น ส่งผลให้สามารถเกิดมะเร็งรังไข่ได้ด้วย ดังนั้น สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม จึงควรเฝ้าระวังตัวเองจากโรคมะเร็งรังไข่ด้วย รวมถึงผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งรังไข่ ก็ไม่ควรชะล่าใจมองข้ามการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

มะเร็งรักษาได้ แม้ในระยะสุดท้ายที่ว่าร้ายแรง

ถึงแม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่า มะเร็งนั้นสามารถมีโอกาสรักษาหายได้มากหากตรวจพบเจอในระยะแรกๆ หรือตรวจพบเจอเร็ว แต่หากปล่อยเลยไปจนถึงระยะสุดท้าย หรือที่เรียกกันว่าระยะลุกลามแล้วนั้น โอกาสรักษาให้หายก็จะมีลดน้อยลงไป แต่ถึงแม้โอกาสในการรักษาหายขาดจะมีน้อยแค่ไหน จากสถิติการรักษาก็พบว่า มีผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายหลายราย ที่สามารถเข้ารับการรักษาและควบคุมโรคได้ จนสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุข ซึ่งจากนี้ไป คือ หนึ่งใน Success Story ของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม จากการนายแพทยวินัย พอล อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง ซึ่งตั้งใจบอกเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและญาติ อย่าเพิ่งสิ้นหวัง และสู้ต่อไป พร้อมๆ กับทีมแพทย์ผู้ให้การรักษา

“…ย้อนไปประมาณสักเมื่อปี 57 มีเคสหนึ่ง คนไข้มาถึงห้องฉุกเฉินด้วยก้อนเต็มปอดแล้ว มีอาการเหนื่อยหายใจไม่ออก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ อยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งพอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นมะเร็งปอด แต่พอตรวจไปตรวจมาผลออกมาว่ามาจากมะเร็งปากมดลูก คือลุกลามมาเยอะมากแล้ว แต่เราก็ไม่ถอดใจนะ หลังจากนั้นเราให้การรักษาด้วยเคมีบำบัด ทำให้ก้อนยุบลง คนไข้สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจออกได้ แล้วก็ควบคุมโรคได้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนไข้ก็ยังมาตรวจติดตามอาการอยู่ การรักษารายนี้แสดงให้เห็นว่า จากเดิมที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่แพร่กระจายไปที่ปอดจนถึงขั้นวิกฤตินั้น ก็ยังสามารถแก้ไขกลับมาได้ แม้ตอนนั้นญาติบางคนจะทำใจแล้ว แต่เราก็รักษาได้ สามารถทำให้คนไข้ได้เวลา 5 ปีคืนมา ตามที่เขาเคยขอไว้ คือเขาอยากเห็นลูกเขาเรียนจบ อยากเห็นลูกเขาทำงาน ซึ่งปัจจุบันลูกเขาก็พาแม่เขามาตรวจติดตามอาการได้ในปัจจุบัน ลูกเขาเองก็สมหวังที่ได้เรียนจบ ได้มีงานทำ ได้บวชให้แม่เขาเห็น ตอนนี้คนไข้ก็สบายใจขึ้น ดูแฮปปี้ขึ้นทุกครั้งที่มาตรวจตามนัด ซึ่งก็เป็นความรู้สึกที่ดีอย่างหนึ่ง เป็นความภูมิใจที่เราได้ช่วยให้คนไข้กลับมายิ้มได้ และอยู่ได้นานขึ้น…”

โรงพยาบาลพญาไท 3 พร้อมนิยามโลกใบใหม่ที่สดใส ให้กับคนไข้โรคมะเร็งทุกคน

เพราะตระหนักดีว่าทุกวินาทีมีคุณค่าสำหรับชีวิตเสมอ เราจึงพร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่ของการรักษาโรคมะเร็งที่ดีกว่า ด้วยนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพหลากหลาย ประสานกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบเฉพาะราย ด้วย MDT Team For Cancer ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ ที่จะมาร่วมกันวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม รวดเร็ว และสามารถให้ผลลัพธ์ทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งมีประสบการณ์ในการรักษาที่ดีที่สุด และสามารถกลับมามีชีวิตที่มีความสุขได้อีกครั้ง มีเวลาอยู่ร่วมกับคนที่รักได้นานขึ้น

Start typing and press Enter to search

คำแนะนำทั่วไปในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด (สำหรับผู้ป่วย)