การเรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นในลักษณะต่าง ๆ เอาไว้ถือเป็นเรื่องดีที่ทุกคนควรมีติดตัวไว้ เราคงไม่อาจรู้ได้ว่าวันหนึ่งวันใดที่อาจตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเราจะต้องเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุร้ายด้วยวิธีการต่าง ๆ เหล่านั้น

แต่สำหรับบางเหตุการณ์ ลักษณะอาการบางอย่างของผู้ป่วยอาจแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วน ที่ควรตั้งสติให้มั่นและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญโดยเฉพาะและเครื่องมือสำคัญสำหรับการช่วยชีวิต

ทั้งหมดนี้คือ 10 ภาวะวิกฤต ที่แสดงว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องรีบขอความช่วยเหลือเป็นการด่วน เพราะเพียงเสี้ยววินาทีที่เร็วขึ้นนั้น อาจช่วยต่อลมหายใจแก่ผู้ป่วยได้

  1. ผู้ป่วยหมดสติ ไม่รู้สึกตัวหรือไม่หายใจ รวมถึงไม่สามารถคลำพบชีพจร
  2. ผู้ป่วยมีอาการหายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
  3. ผู้ป่วยมีอาการเซื่องซึมลง เหงื่อออกมาก ร่างกายเย็นหรือมีอาการชักร่วมด้วย
  4. ผู้ป่วยเจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง
  5. ผู้ป่วยมีอาการแขนขาอ่อนแรง หรือขยับร่างกายไม่ได้ครึ่งซีก ออกเสียงพูดไม่ชัด รวมถึงมีอาการชักต่อเนื่อง
  6. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรงจนอาจส่งผลต่อสมอง หรือได้รับการกระทบกระเทือนที่กระดูกสันหลังจนมีอาการแขนขาอ่อนแรง
  7. ผู้ป่วยถูกยิง ถูกแทง ตามอวัยวะสำคัญ ไม่ว่าจะศีรษะหรือลำตัว เกิดบาดแผลฉกรรจ์ เสียเลือดมาก รวมถึงหรืออาจเกิดจากถูกไฟฟ้าแรงสูง ตลอดจนแผลไฟไหม้บริเวณกว้าง
  8. ผู้ป่วยถูกงูพิษกัด มีอาการหายใจลำบาก เซื่องซึม หนังตาตก หากบอกชนิดงูที่กัดได้จะช่วยในการรักษาได้มากขึ้น
  9. ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ มีอาการชัก ตกเลือดมาก มีน้ำเดิน หรือมีอวัยวะของทารกโผล่ออกมา
  10. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บดวงตาจากการได้รับสารพิษ มองเห็นไม่ชัด

หากพบผู้ป่วยมีอาการฉุกเฉินดังกล่าวหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ โทร 1772 Call Center ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและรถพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3 OPD ชั้น 1 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ชื่อ
นามสกุล
Email
เบอร์โทร
ข้อความ
Recent Posts

Start typing and press Enter to search

ล้างแผลรถล้มแบบถูกวิธี