สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์สุขภาพหญิง รพ.พญาไท 3

วัน เวลา ออกตรวจสัปดาห์ / เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์ 09:00 – 12:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกสูติกรรม
วันอังคาร 09:00 – 14:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกสูติกรรม
วันพุธ 09:00 – 14:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกสูติกรรม
วันพฤหัสฯ 13:00 – 20:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกสูติกรรม
วันศุกร์ 09:00 – 14:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกสูติกรรม
วันเสาร์ 13:00 – 17:00 ทุกสัปดาห์ คลินิกสูติกรรม

ติดต่อสอบถาม

  ชื่อ

  นามสกุล

  Email

  เบอร์โทร

  ข้อความ

  Start typing and press Enter to search