กุมารแพทย์ด้าน โรคติดเชื้อในเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ม.มหิดล รพ.รามาธิบดี  2547
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.มหาราชนครราชสีมา 2551
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ รพ.พระมงกุฎเกล้า 2554

Start typing and press Enter to search