กุมารแพทย์ด้าน โรคหัวใจในเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
  • Residency in Pediatrics, Department of Pediatrics, Children&
  • Fellowship in Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Children Hospital of Michigan, D

Start typing and press Enter to search

นพ. ประคัลภ์ จันทร์ทองศ.นพ.พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา