กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยาในเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   2550
  • กุมารเวชศาสตร์ – แพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  2553
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล 2556
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2559

ประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์พี่เลี้ยง กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  2553
  • กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล  2556
  • กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

Start typing and press Enter to search