กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยาในเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

ประสบการณ์การทำงาน

  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2552
  • แพทย์ใช้ทุนกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 2554
  • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

Start typing and press Enter to search

พญ. ลัดดาวัลย์ ชัยแสงจันทร์