กุมารแพทย์ทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา

  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชเวชศาสตร์ – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทยศาสตรบัณฑิต – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Start typing and press Enter to search