อาจารย์ประจำแผนกผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

 • อาจารย์ประจำแผนกผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงรัชต์ธรปัญจประทีป
 • คุณวุฒิวท.ด. (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2556
 • วท.ม. (อายุรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ.2550
 • อ.ว. (ตจวิทยา) แพทยสภาพ.ศ. 2558
 • พ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2546
 • รางวัล Platinum Follicle Award 2019 ของสมาคมISHRS ที่งานประชุม 27th World Congress Meeting กรุงเทพ 13-16 พ,ย, 2562

EDUCATION:

 • 2012

Visiting fellow at Dermatology, laser and vein specialists of the Carolinas, PLLC, Charlotte, North Carolina, United State

 • 2011-2012

Fellowship in Hair Restoration Surgery (ISHRS), DHT Clinic (Dr.DamkerngPathomvanich), Bangkok, Thailand

 • 2008- 2013

Phd. Study in skin and hair stem cell, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

 • 2007- 2008

Clinical fellow in Laser and Dermatologic Surgery, Division of Dermatology, Department of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

 • 2005-2007

Diplomate and Master degree of Science in Dermatology, Division of Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

 • 2003-2005

Internship at Nakornpathom Hospital, Nakornpathom, Thailand.

 • 2003

Medical degree (First Class Honours), Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

 • QUALIFICATION
 • 2003: Doctor of Medicine (M.D.) (First Class Honours)
 • 2003: Certificate of Medical Licensure, Thai medical council
 • 2004: Certificate of Internship training
 • 2007: Diplomate and Master of Science in Dermatology, Chulalongkorn University, Thailand
 • 2008: Diplomate of Fellowship in Dermatologic Laser Surgery, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand
 • 2012: Diplomate of Fellowship in Hair Restoration Surgery (ISHRS)
 • 2012: Certificate of Visiting Fellowship in Cosmetic Dermatology, Laser Surgery and Vein Therapy, Dermatology, laser and vein specialists of the Carolinas, PLLC, Charlotte, North Carolina, United State
 • 2013: American board of hair restoration surgery (ABHRS)
 • 2014: Doctor of Philosophy Program in Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University, Thailand

ตารางออกตรวจ

ทุกวันอังคาร ที่ 1 ของเดือน เวลา 16.00-19.00 และ กรณีเคสนัดล่วงหน้า

Start typing and press Enter to search

นายแพทย์ก้องเกียรติ ลออวงศ์