ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล  2550
  • กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  2556
  • กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  2559

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 2551
  • แพทย์ใช้ทุน รพ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ 2552
  • แพทย์ใช้ทุน รพ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ 2553
  • กุมารแพทย์ รพ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 2557

Start typing and press Enter to search

นายแพทย์เฉลิมไทย เอกศิลป์ กุมารนายแพทย์แมนชัย รัชตชัยยศ