กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Start typing and press Enter to search