สูตินรีแพทย์
ครอบครัวจะสมบูรณ์ได้เมื่อมีพร้อมทั้ง พ่อแม่ และลูก แต่ในบางคู่สมรสอาจต้องพบกับปัญหาภาวะการมีบุตรยาก

ซึ่งตามทฤษฎีภาวะมีบุตรยากแล้ว คือ คู่สามีภรรยาที่อยู่กินกันมากว่า 1 ปีแล้วโดยที่ไม่ได้คุมกำเนิดแต่ยังไม่มีบุตรเสียที เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์จึงเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยคู่สามีภรรยาข้ามพ้นอุปสรรคจากปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้มีบุตรยาก โดย พญ.นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล พร้อมให้คำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมและปลอดภัยกับผู้ป่วย โดยตอบสนองความต้องการของผู้เข้ารับคำปรึกษาและทำให้เขาหรือเธอเหล่านั้นมีความสุขที่สุด

มีบุตรยากเกิดจากอะไร

การมีบุตรยากเกิดจากความผิกปกติบางอย่างที่ส่งผลต่อการเจริญพันธุ์ ทำให้ไม่สามารถปฏิสนธิได้อย่างธรรมชาติ อาจเกิดจากฝ่ายชาย ฝ่ายหญิงหรือทั้งสองฝ่าย โดยคู่สมรสต้องเข้ารับคำปรึกษาก่อนเพื่อทราบถึงปัญหาของแต่ละคู่ว่ามีมากน้อยเพียงใด ปัจจุบันคนไทยมีอัตราของอายุในการสมรสที่เพิ่มขึ้น แต่งง่านกันช้าลง เมื่อแต่งงานแล้วก็รอให้มีฐานะพร้อมที่จะเลี้ยงดูบุตรก่อน มีการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อน ทำให้โอกาสของการมีบุตรยากก็เพิ่มขึ้นไปด้วย เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์จึงมีบทบาทเพื่อตอบโจทย์ให้กับคู่สมรสที่พบกับปัญหาเหล่านี้

ปลายทางแห่งความหวัง

อย่างที่กล่าวในข้างต้นว่า ปัญหาการมีบุตรยากพบได้บ่อยขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ พญ.นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล รู้สึกว่าเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์น่าจะเป็นการมอบความสุขให้กับคู่สมรส ช่วยเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์ การเป็นสูตินรีแพทย์นั้นไม่ใช่เพียงเรื่องของโรคอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของความมหัศจรรย์ในการให้กำเนิดทารก ซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ หรือการดูแลให้คนเป็นแม่และลูกปลอดภัยทั้งคู่ แม้ความยากของการทำงานด้านนี้ คือ การทำงานท่ามกลางความกดดัน ความคาดหวังของผู้เป็นพ่อแม่ แต่ พญ.นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล กลับคิดต่าง “คนเป็นพ่อแม่มักจะมีความคาดหวังว่าลูกที่เกิดมาจะต้องสมบูรณ์แข็งแรง หมอจึงต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ป่วยให้มากที่สุด และที่สำคัญคือ ให้ความหวังตามความเป็นจริง ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษและดูแลทุกขั้นตอนอย่างละเอียด”

ความมหัศจรรย์ในมนุษย์

ผู้ที่เข้ารับคำปรึกษาภาวะมีบุตรยาก คือ ผู้ที่อยากจะมีบุตรจริงๆ และโอกาสของความสำเร็จในการมีบุตรของแต่ละคู่สมรสก็แตกต่างกันไป ใช่ว่าทุกรายที่ทำการรักษาแล้วจะต้องประสบความสำเร็จเสมอไป แต่ในบางรายที่ประสบปัญหามีบุตรยากเมื่อทำการรักษาจนมีบุตรแล้ว ต่อมากลับมีบุตรเองได้อย่างธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาการรักษาจากเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ “เซลล์สืบพันธุ์ของชายหญิงมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เมื่อสภาวะสุขภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไป” ถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของมนุษย์

ประสบการณ์การทำงาน

Qualification คุณวุฒิ

  • พศ.2542-2547 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
    มหาวิทยาลัยมหิดล [M.D.Degree (Second Class Honors) Faculty of Medicine Siriraj Hospital]
  • พศ.2551-2553 วุฒิบัตร สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล [Diploma Thai Board of Obstetrics and Gynecology Faculty of Medicine Siriraj Hospital]
  • พศ.2555-2557 วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล [Diploma Thai Sub-board of Reproductive Medicine Faculty of Medicine Siriraj Hospital]

Specialty Procedure

  • Obstetrics Gynecology
  • Reproductive endocrinology and Infertility
  • Laparoscopic gynaecologic surgery

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต : คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร : สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร :  อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ทำงาน

แพทย์ใช้ทุนและแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อาชาวชนบท – รพ.ศูนย์สระบุรี
สูตินรีแพทย์ประจำโรงพยาบาล – โรงพยาบาลหัวเฉียว

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ 08.00 – 16.00 น.
วันอังคาร 08.00 – 16.00 น.
วันพุธ 12.00 – 20.00 น.
วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
วันเสาร์ 08.00 – 16.00 น.

Start typing and press Enter to search