กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่ 2545
  • วุฒิบัตรกุมารเวช ม.เชียงใหม่ 2550
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม จุฬาลงกรณ์ 2553

Start typing and press Enter to search