กุมารแพทย์ด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้าน

การดูแลทารกแรกเกิด

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ศิริราช

Start typing and press Enter to search