กุมารแพทย์ทั่วไป

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา

  • Fellow สาขาโรคภูมิแพ้ในเด็ก – คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์ – คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี – มหาวิทยาลัยมหิดล

Start typing and press Enter to search