แพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อเด็ก

ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารศัลยเเพทย์ออโธปิดิกส์

วุฒิการศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหวิทยาลัยมหิดล

Start typing and press Enter to search