กุมารแพทย์หัวหน้าศูนย์ภูมิแพ้ กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยาในเด็ก

ประวัติการศึกษาและความเชี่ยวชาญ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2520
 • วุฒิบัตรกุมารแพทย์ แพทยสภา 2524
 • ประกาศนียบัตรด้านโรคภูมิแพ้-อิมมูนวิทยา จาก University of Pennsylvania , Philadelphia, USA 2528
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารฯ ภูมิแพ้-อิมมูนวิทยา แพทยสภา 2540

ประวัติการทำงาน

 • ประธานฝึกอบรมกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • อดีตอุปนายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
 • อดีตหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตรองศาสตราจารย์ หัวหน้าหน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ผลงานและรางวัล

 • Fellowship Award จาก American Academy of Allergy and Immunology, USA ปี พ.ศ. 2528
 • รางวัลแพทย์ดีเด่นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2541
 • รางวัลผลงานวิจัยดีมาก กองทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี พ.ศ. 2552 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • นายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์พิเศษ หน่วยโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Start typing and press Enter to search