ศูนย์ทางการแพทย์ : ศูนย์ระงับปวด

คุณวุฒิ

พ.บ.,(เกียรตินิยมอันดับ 1), ป.ชั้นสูง(วิสัญญีวิทยา), ว.ว. (วิสัญญีวิทยา), FRCAT.
Diplomate of American Board of Anesthesiologist (graduated with distinction, Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA), Cert of Fellow in Regional Anesthesia (Brigham and Women’s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA), Diplomate of American Board of Pain Medicine (Oregon Health and Science University, Portland, OR, USA)

ตารางออกตรวจ

เสาร์ที่ 2 และ เสาร์ที่ 4 ของเดือน

สถานที่ออกตรวจ สถาบันผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม นัดหมายโทร 02-467-1111 ต่อ 3100 และ 3112

Recent Posts

Start typing and press Enter to search