การเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย ยังคงเป็นมาตรการที่้ต้องปฏิบัติ

ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด 19 แต่แน่นอนว่า ย่อมมีบางเวลาที่จำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเวลาที่ต้องกินอาหาร ซึ่งหากเป็นการกินรวมกลุ่มกันในครอบครัวหรือในที่ทำงาน ก็จะกลายเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ ด้วยสาเหตุต่างๆ เหล่านี้

Start typing and press Enter to search