ระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2556
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจและไอซียู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2559

ประสบการณ์ทำงาน

  • แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.ศูนย์นครปฐม
  • แพทย์ใช้ทุน รพ.โนนแดง  2553
  • แพทย์ประจำบ้าน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  2556
  • แพทย์ประจำ-กุมารแพทย์ รพ.กรุงเทพ-ปากช่อง  2557
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2559

Start typing and press Enter to search

แพทย์หญิงภคินี จียโชค